Kućni budžet

o Analiza stanja
o Usklađivanje želja i mogućnosti
o Postavljanje ciljeva i prioriteta
o Realno planiranje kućnog budžeta
o Praćenje provedbe plana
o Podrška u korektivnim mjerama


Bonafin Zagreb

Samozapošljavanje

o Generiranje ideja i provjera prilike
o Mjere i potpore
o Pravni oblici poslovnog subjekta
o Osnivanje poslovnog subjekta
Pomoć pri izradi poslovnog plana

o Poslovna skica
o Platno poslovnog modela
o Poslovni plan
Poduzetničko mentoriranje

o Strateško planiranje
o Poslovno odlučivanje
o Poduzetnik u poteškoćama
o Raspoložive čvrste i meke potpore poduzetnicima
Umrežavanje

o Poslovne i strukovne udruge
o Neformalne skupine potpore
o Međunarodna udruženja poduzetnika