Uočavajući koliko nevješto upravljanje osobnim financijama i kućnim budžetom može utjecati ne samo na obiteljski život, nego i na uspješnost poduzetničkog pothvata, odlučili smo dobro se educirati i na tom području. Osim dostupne stručne literature na hrvatskom i engleskom jeziku pohađali smo edukaciju Hrvatske udruge banaka, RIFIN, OVB-Objektive Vermogen Beratung, udruge Partner i Etik, CROWN, Compass Financial Ministries, International FCCI, USAID i dr. Naučeno najprije isprobamo u vlastitoj mnogočlanoj obitelji, pa ako djeluje pozitivno, rado podijelemo i s drugima.

Od 2008. godine održavamo predavanja, radionice, pišemo članke, sudjelujemo u radio i TV emisijama na tu temu.
Sudjelovanje u emisiji Govornica na HRT4, te ciklusu emisija na HKR "Iz minusa u plus" i dr.

Održali smo nekoliko ciklusa radionica „Upravljanje novcem za kršćane“ po američkom modelu "7 Steps to Becoming Financially Free" autora Phila Lenahana i organizacije Veritas Financial Ministries (SAD).

Redoviti smo dugogodišnji suradnici Obiteljske ljetne škole Obiteljskog instituta Filozofsko teološkog instituta Družbe Isusove, a surađujemo i s drugim inicijativama i udrugama kao što su Partner, Etik, Ekonomija zajedništva, Zadruga PontesSalutis koja pomaže štićenicima zajednice Cenacolo i dr.

Predvodili smo organizaciju međunarodnog kongresa Svjetske federacije centara priprave za brak (FICPM.org) na temu "Razuman odnos prema materijalnim dobrima u braku i obitelji", Malinska, 28.4.-1.5.2011.