Radionice za voditelje radionica i savjetnike o kućnom budžetu, samozapošljavanju i poduzetništvu prilagođenom potrebama korisnika.

U skladu s
a) vlastitom vizijom, misijom, strategijom i društveno odgovornim poslovanjem,
b) strateškim dokumentima RH i EU o gospodarenju energentima, vodom i otpadom,
c) teškim ekonomskim stanjem u zemlji i sve većim brojem blokiranih građana, a ponukani
d) istraživanjima o niskoj razini financijske pismenosti i smjernicama OECD-a te ciljevima Nacionalnog strateškog okvira financijske pismenosti potrošača za razdoblje od 2015. do 2020. godine

Dobrobiti za građane i društvo:

 • Podizanje razine financijske pismenosti građana
 • Podizanje razine svijesti o potrebi uravnoteženja vlastitih financijskih želja i mogućnosti
 • Donošenje razboritih i svjesnih financijskih odluka utemeljenih na razumijevanju prednosti i nedostataka raznih financijskih proizvoda i vlastitih financijskih sposobnosti
 • Ušteda energenata i pitke vode, manje stvaranje otpada

  Dobrobit za poduzeća i njihove djelatnike:
  1. Ispunjavanje svoje društvene uloge zapisane u strateškim dokumentima
  2. Dodatna briga za dobrobit potrošača podignuti će ugled i povjerenje građana
  3. Financijski pismeni i odgovorni građani u većem broju uredno će plaćati svoje financijske obveze